Καλλιτεχνική διεύθυνση: Μαρία Αλούπη & Μαρία Μακράκη

Παραγωγή & Διοργάνωση:
Χώρος Πολιτισμού ABOUT:
Counting Art ΑΜΚΕ
Ορχήστρα Camerata Europaea (Berlin)
Ορχήστρα Camerata Europaea Youth (Innsbruck)

Συνολικός προγραμματισμός: Μαρία Αλούπη
Επιμέλεια ομαδικής έκθεσης: Γιώργος Τσεριώνης
Μουσικολογική επιμέλεια: Ανάργυρος Δενιόζος
Νέες τεχνολογίες / Νέα Μέσα: Ανδρέας Δικτυόπουλος

Παραγωγή Animacall, the animation project 2011:
Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
Επιμέλεια Animacall, the animation project 2011:
Συραγώ Τσιάρα, διευθύντρια του ΚΣΤΘ και Δόμνα Γούναρη, επιμελήτρια του ΚΣΤΘ

Παραγωγή Ηλεκτροακουστικού προγράμματος: ΕΣΣΗΜ & ICEM-CIME
Επιμέλεια Ηλεκτροακουστικού προγράμματος: Ανάργυρος Δενιόζος
Τεχνικά / επιμέλεια ήχου / diffusion: Στέλιος Γιαννουλάκης

Επιμέλεια εκπαιδευτικού προγράμματος: Camerata Eurapaea (Berlin) & Counting Art

Επικοινωνία: Μαρία Αλούπη

Design: Busybuilding