2010
2011
2012
2013
PAST EVENST 2013
Οι συνθετικές τεχνικές της Φασματικής Μουσικής και οι εφαρμογές τους / Εργαστήριο με τον Ανάργυρο Δενιόζο.
Η εμφάνιση και ανάπτυξη της Φασματικής Μουσικής συμβαδίζει σε μεγάλο βαθμό με την εξέλιξη των υπολογιστικών εργαλείων και την ολοένα και μεγαλύτερη προσβασιμότητα των συνθετών σε αυτά. Η μουσική spectral, εμφανίστηκε σχεδόν ταυτόχρονα σε διάφορα μέρη του κόσμου και σαν κύριο χαρακτηριστικό της θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την μετατόπιση του ενδιαφέροντος των συνθετών από την ενασχόληση με τα σύμβολα, τις νότες στο ίδιο τον ήχο σαν φυσική πραγματικότητα και την αντιμετώπιση του μουσικού έργου περισσότερο σαν διαδικασία παρά ως στατικού αντικειμένου. Οι πηγές της είναι πολλές και αρκετά γνωστές: από τον Wagner, τον Debussy και τον Ravel, μέσω του Messiaen και του Scelsi, στον Ligeti, τον Ξενάκη και τον Stockhausen. Αν και η φασματική μουσική είναι κατά το πλείστον οργανική, η επίδραση της ηλεκτροακουστικής μουσικής υπήρξε καθοριστική. Σε κάθε περίπτωση, σε συνδυασμό με την μουσική αυτή, έχουν αναπτυχθεί μία σειρά από συνθετικές τεχνικές που αποτελούν πλέον κτήμα μεγάλου αριθμού συνθετών που δεν ακολουθούν απαραίτητα τις αισθητικές προτιμήσεις και κατευθύνσεις της Φασματικής μουσικής. Εντάσσονται στην κατηγορία της σύνθεσης υποβοηθούμενης από υπολογιστές - Computer Assisted Composition - αν και δεν είναι απαραίτητη η σε βάθος γνώση εξειδικευμένων λογισμικών ή προγραμματισμού για την εφαρμογή τους. Στα μαθήματα αυτά θα εξεταστούν, πέραν από τις τεχνικές αυτές καθεαυτές και τις εφαρμογές τους σε έργα διάφορων συνθετών, οι πρόδρομοί τους και οι θεωρητικές ιδέες και αναζητήσεις που οδήγησαν στην ανάπτυξή τους. Τα μαθήματα συνοδεύονται με πλούσιο εποπτικό και ακουστικό υλικό ενώ σκοπός είναι εντέλει να γραφτεί ένας αριθμός έργων με την δυνατότητα να παρουσιαστούν σε σχετική συναυλία.
Ιούλιος 2013
είσοδος 80 ευρώ
H μουσική του Morton Feldman / Εργαστήριο με τον Ανάργυρο Δενιόζο.
Στο έργο των περισσότερων σημαντικών συνθετών παρατηρούμε μία έντονη διαλεκτική σχέση ανάμεσα στα στοιχεία του που είναι συστηματικά, αναλύσιμα και ως εκ τούτου διδάξιμα και σε αυτά που ανάγονται σε διαισθητικές, αισθητικές διαδικασίες. Η ισορροπία αυτών των δύο κατηγοριών, αποτελεί σε ένα βαθμό και την προσωπική σφραγίδα καθενός από αυτούς. Η μουσική του Morton Feldman έχει πολύ έντονη προσωπικότητα, με αναμφισβήτητη πρωτοτυπία και αποτελεί αισθητική κατηγορία αφεαυτή. Είναι πολύ διαδεδομένη η άποψη πως δεν είναι αναλύσιμη, πως δεν υπάρχουν δηλαδή συστατικά της που ακολουθούν λογικές συστηματικές διαδικασίες. Ωστόσο αυτό απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Feldman συχνά επικεντρώνεται σε κατηγορίες του μουσικού έργου που παραδοσιακά αγνοούνται ή θεωρούνται δευτερεύουσες. Στην σειρά των συναντήσεων αυτών, θα αναλυθούν έργα από όλες τις περιόδους του συνθετικού έργου του Feldman, από τις πρώτες γραφικές παρτιτούρες μέχρι τα τελευταία μνημειώδη σε διάρκεια έργα της δεκαετίας του 80. Θα εξεταστεί η σχέση του έργου του με το έργο σύγχρονων του συνθετών και εικαστικών καλλιτεχνών, ιδίως με το καλλιτεχνικό κίνημα του αμερικανικού Αφηρημένου Εξπρεσσιονισμού. Παράλληλα, θα συζητηθεί το θέμα της εκτέλεσης των έργων αυτών. Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε ένα πλούσιο υλικό από παρτιτούρες, κείμενα (στα αγγλικά) και ηχογραφήσεις.
8, 9, 15 & 16 Ιουνίου 2013
είσοδος 80 ευρώ
Συναυλία με μέλη του Μουσικού Εργαστηρίου Σύνθεσης και Εκτέλεσης του Ωδείου Μουσικοί Ορίζοντες
Μέλη του εργαστηρίου παρουσιάζουν έργα από τον 19ο έως και τον 21ο αιώνα, καθώς και δικά τους έργα σε πρώτη εκτέλεση. Στην συναυλία θα ακουστούν έργα των συνθετών: Ludvig Van Beethoven, Samuel Barber, Alberto Ginastera, Frederic Rzewski, Δημήτρης Βασμάρης, Αργυρώ Κολιογιώργη, Αθανάσιος Πετρόπουλος, Αλεξάνδρα Τσούκη.
Σάββατο 8 Ιουνίου, ώρα 21:00
είσοδος ελεύθερη
Αθηναϊκός Κύκλος Δρομολογήσεων Οπτικού Προγραμματισμού / 1η Παρουσίαση
Η αθηναϊκή κοινότητα για τη χρήση γλωσσών οπτικού προγραμματισμού διοργανώνει ένα πρακτικό εργαστήρι, για αρχάριους και μη, με το λογισμικό «pure data» και προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της. Στόχος της κοινότητας είναι οι περιοδικές συναντήσεις των μελών της για αλληλοβοήθεια, υποστήριξη και δημιουργία συνεργασιών.
Σάββατο 18 Μαΐου 2013, ώρα 16.00
είσοδος ελεύθερη
Συναυλία με Έργα Νέων Ελλήνων Συνθετών
Συμμετέχουν με έργα τους οι συνθέτες: Γιάννης Δημητρόπουλος, Γιώργος Κουβαράς, Δημήτρης Κωστόπουλος, Γιώργος Λάμπρος, Γιώργος Παπαμήτρου, Έλενα Πάπαρη, Χαράλαμπος Πλατάνου, Αντώνης Ποθουλάκης, Δημήτρης Τζανής, Δημήτρης Τσιμπάνος, Γιάννης Χριστοφορίδης.
Σάββατο 30 Μαρτίου, ώρα 20:00
είσοδος ελεύθερη
Εργαστήριο Σύνθεσης με τον Θόδωρο Αντωνίου // Residencies 2013
Η Camerata Europaea (CE) σε συνεργασία με τον Χώρο Πολιτισμού ABOUT: διοργανώνουν εργαστήρια, σεμινάρια και παρέχουν Residencies σε καλλιτέχνες σε ετήσια βάση. Στο εργαστήριο σύνθεσης σκοπός είναι οι σπουδαστές να εμπλουτίσουν το ρεπερτόριό τους και να ασχοληθούν με ζητήματα σχετικά με τεχνικά, μουσικά, στυλιστικά, ερμηνευτικά και αισθητικά χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα θα ασχοληθούν με την δημιουργική ανάλυση, προσέγγιση σε νέες μορφολογικές τάσεις, ενορχήστρωση, μουσική σημειογραφία και πρακτικές εφαρμογές. Μετά το τέλος του εργαστηρίου, επιλεγμένες συνθέσεις συμμετεχόντων στο εργαστήριο σύνθεσης θα παρουσιαστούν σε επόμενες προγραμματισμένες συναυλίες (Residencies συνθετών 2013).
14 – 16 Ιανουαρίου 2013
είσοδος ελέυθερη μετά από επιλογή [4 θέσεις]